İcazə verilən genişləndirilmiş fayllar: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .pdf, .tif, .tiff, .txt, .rtf, .rwsw, .rw6, .csv, .xlsx, .rapidweaver, .md, .xls, .rw, .rw8

Ləğv et